Endret: 7 jun 2018     Opprettet: 9 mar 2018

Leie av Ånnerudstua

Her finner du informasjon og regler for leie av Ånnerudstua.

Generelt.
Leietaker skal være over 25 og ha ansvar for at denne utleieavtalen følges.
Leietaker skal være fysisk til stede på Ånnerudstua og tilgjengelig på mobil-telefon under arrangementet. Leietaker er ansvarlig for orden og erstatningsansvarlig for eventuelle skader som påføres bygning, møbler, utstyr og dekketøy.
Gjester og bagasje kan leveres ved inngangen til Ånnerudstua , men parkeringsplassen som er skiltet ved innkjøring til Ånnerudhagen skal benyttes under arrangementet.
Arrangementet skal være avsluttet innen kl. 24.00 og lokalet skal være ryddet og stengt senest kl. 01.00. Av hensyn til naboene skal sjenerende støy under og etter arrangementet unngås.

Brannberedskap.
Leietaker plikter å sette seg inn i branninstruks, lokalisering av nødutgang samt plassering og bruk av brannslukningsapparat. Brann varsles på telefon nr. 110. På grunn av brannfare skal det utvises stor forsiktighet ved bruk av levende lys. Røyking skal kunne finne sted utendørs og «sneiper» legges i utsatte kar. Leietaker skal gjøre dette kjent for alle deltakerne ved stat av arrangementet. Utgifter ved unødvendig utrykning av brannvesenet vil bli belastet leietaker.

Kjøkken
I følge forskrifter fra Mattilsynet skal det ikke lages mat på kjøkkenet. Kjøkkenet skal kun brukes til kaffetraktning og oppvarming/nedkjøling av mat.

Renhold og rydding
Rengjøring og oppvask er inkludert i prisen. Når arrangementet er avsluttet skal bordene rengjøres. Bord skal settes på plass, stoler stables langs veggen og gulvene feies.
Brukt dekketøy skylles med kaldt vann og skal stå på benken. Bestikk legges i kaldt vann. Oppvaskmaskinen skal kun betjenes  av utleiers personell. Leietaker påser at tomflasker og annet tomgods ikke blir etterlatt. Slå av lys og kokeplaterog trekk ut støpsel for kaffetraktero og evt. annet elektrisk utstyr. Vinduer og dører må lukkes/låses. Settes gjenstander igjen etter
arrangementet er dette på leietakers eget ansvar.